مطالب منتشر شده در دسته ی "سیاست خارجی"

ایران برای دعوای آذربایجان و ارمنستان ریش گِرو می‌گذارد؟

ایران برای دعوای آذربایجان و ارمنستان ریش گِرو می‌گذارد؟

چند وقتی است که زخم منازعات و درگیری‌های دو جمهوری سابق شوروی به نام‌های آذربایجان و ارمنستان که در سال ۱۹۹۱ استقلال پیداکرده بودند بار دیگر سر باز کرده است. این درگیری‌ها که از پیش از استقلال این دو جمهوری وجود داشت، بر سر یک منطقه که آذربایجان آن را قره‌باغ و ارمنستان آن

ادامه خبر