مطالب منتشر شده در دسته ی "بانک و بیمه"

وام ازدواج با شرط عجیب یک بانک برای ضامن!

وام ازدواج با شرط عجیب یک بانک برای ضامن!

بعد از گزارش های پیاپی مبنی بر اینکه بانک ها کمی بیشتر مراعات زوج های جوان را کنند، نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه سختگیری ها گویا عامدانه هم بیشتر شد. امروز که در تقارن با روز ازدواج سالروز پیوند حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) است به مشکل

ادامه خبر