مطالب منتشر شده در دسته ی "نفت و انرژی"

آیا نفت شیل آمریکا دوباره به دوران طلایی خود باز می‌گردد؟

آیا نفت شیل آمریکا دوباره به دوران طلایی خود باز می‌گردد؟

صنعت نفت شیل آمریکا به شدت از بحران آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا و سقوط قیمت نفت در بازار جهانی آسیب دیده و بسیاری از کارشناسان نسبت به توانمندی این صنعت برای بازگشت دوباره به دوران طلایی خود با دیده شک و تردید نگاه می‌کنند. اگر چه برخی کارشناسان

ادامه خبر