مطالب منتشر شده در دسته ی "شهری"

دو برابر شدن استفاده از دوچرخه همزمان با پیک دوم کرونا

دو برابر شدن استفاده از دوچرخه همزمان با پیک دوم کرونا

آزاده دل گفت: بر اساس آخرین آمارهای احصاء شده سهم استفاده از دوچرخه از سوی شهروندان ۲ برابر شده است.   یعقوب آزاده دل مدیر واحد توسعه سیستم‌های حمل و نقل پاک سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهراندر پاسخ به این سوال که با توجه به پیک دوم

ادامه خبر