خط ۲ راه آهن کرج – قزوین روز پنجشنبه با پیام ویدئوکنفرانسی رییس جمهوری اسلامی ایران گشایش یافت. 

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران در آیین گشایش خط دوم راه آهن کرج – قزوین گفت:  برای احداث این خط به طول ۱۰۴ کیلومتر افزون بر ۵۷۴ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

سعید رسولی افزود: با افتتاح این خط  علاوه بر افزایش ایمنی  و سریع تر شدن حمل بار و مسافر، ظرفیت حمل مسافر به ۲۵۷ میلیون نفر کیلومتر در سال و حجم مبادلات کالا نیز به ۱۹۶ میلیون تن کیلومتر در سال می رسد.

وی اظهار داشت: خط دوم راه آهن کرج – قزوین قطعه ای در مسیر پر ترافیک و ترانزیتی است  که این خط دارای  هفت ایستگاه و ۳۵ تقاطع بوده است.صرفه جویی در مصرف ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر  سوخت به ارزش ۲۵۳ میلیارد تومان در طول سال از مزیت های این خط ریلی جدید است ، همچنین افزایش سرعت قطارهای مسافری در این مسیر به میزان ۳۰ درصد از دیگر مزیت های ۲ خطه شدن راه آهن کرج – قزوین عنوان شد.

باگشایش این خط ریلی مسیر راه آهن  مشهد – تبریز که تاکنون ۱۵۸۰ کیلومتر بوده به ۱۰۷۰ کیلومتر کاهش یافت .اکنون پروژه های دیگری در مسیر ریلی مشهد – تبریز در دست اقدام است که 124 کیلومتر این پروژه های ریلی بین زنجان و میانه قرار دارد.

رسولی گفت:  خط دوم راه آهن  کرج – قزوین ضمن ایجاد ۱۶۵ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم، تاثیر مثبتی بر زندگی و معاش ساکنان این مسیر در سال جهش تولید دارد ضمن آنکه مسیر رشد اقتصادی و مبادلات بین المللی را هموارتر ساخته است.

قرار گرفتن خط دوم راه آهن کرج – قزوین در امتداد کریدور شرق به غرب و همچنین کریدور  شمال به جنوب، موجب افزایش حمل و نقل مسافر و کالا در این شاهراه حیاتی شده و شکوفایی اقتصادی در تمام سطوح را نوید می دهد.

منبع: ایرنا

نظر شما!!