پیش بینی نرخ جمعیت جهان در سال 2100

سازمان ملل متحد گزارشی مبنی بر جمعیت جهان در سال 2100 منتشر کرده است. این گزارش پیش بینی می کند در سال 2100 جمعیت جهان از 7.7  به 10.9 میلیارد نفر می رسد.

مرکز تحقیقات پیو با توجه به این پیش بینی مطلب زیر را ارائه کرده است:

پنج کشور آفریقایی و یک کشور آسیایی در سال 2100 بزرگترین رشد جمعیت جهان را خواهند داشت. به گزارش این مرکز با این وجود نرخ رشد روند نزولی خواهد داشت و از یک الی دو درصد به 0.1 درصد خواهد رسید. دلیل این اتفاق کاهش آمار باروری است.

سازمان ملل متحد بر اساس گزارش پیو اعلام کرد: جمعیت جهان کاهش پیدا می کند یا بدون تغییر می ماند.

نظر شما!!