به گزارش ایسنا:دردسرهای پرونده بدهی دومیلیون یورویی فدراسیون فوتبال ایران به شرکت شستا روزبه‌روز افزایش میابد و حالا تبدیل به بحرانی شده که مدیران فدراسیون هیچ راه‌حل درستی برای آن ندارند.

مسئولین سرمایه گذاری تامین اجتماعی مراحل قانونی برگشت کردن چک فدراسیون را انجام داده است و به نظر میرسد از دادگاه علی فدراسیون فوتبال ایران حکم گرفته اند

درحال حاضر فدراسیون فوتبال ایران برای تسویه حساب بدهی دومیلیون یورویی با مارک ویلموتس و دستیارانش باید دومیلیون یورو در شرایطی به شستا برگرداند که قیمت یورو نسبت به زمانی که این پول به فدراسیون پرداخت شد، دو برابر شده است

لازم به ذکر است مدیران فوتبالی نیز متعهد شده اند که مبلغ دریافتی را براساس قیمت روز یورو  پرداخت کنند

در این میان با تلاش مسئولان دولت و وزارت ورزش چند بار از شستا مهلت برای پرداخت وجه گرفته شد اما همان طور که انتظار میرفت فداراسیون قادر به تسویه حساب نشد

با فشار ها و پیگیری های تعدادی نمایندگان مجلس و سازمان بازرسی;شستا درنهایت چک دومیلیون یورویی فدراسیون را برگشت زده

و سپس در مجتمع قضائی شهید صدر تهران شکایتی برعلیه فدراسیون فوتبال ثبت کرده است که گفته میشود  علیه فدراسیون فوتبال رای داده است و حتی دستور توقیف اموال هم صادر شده

این درصورتی است که مدیران فدراسیون و وزارت ورزش تا به امروز هیچ شفاف‌سازی دقیقی درباره این پرونده انجام نداده‌اند

و علت اینکه چرا از شفاف سازی و ارائه توضیحات در این باره به جامعه فوتبال و رسانه‌ها همانند بسیاری از پرونده‌های دیگر امتنا میکنند

نظر شما!!