کمیسیون شوراهای مجلس از مورد بررسی قرار دادن سه طرح درباره اصلاح قانون انتخابات شوراها، مجلس و ریاست جمهوری در این کمیسیون خبر داد.

ابوالفضل ابوترابی(عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی): سه طرح درباره اصلاح قانون انتخابات شوراها، مجلس و ریاست جمهوری در دستور کار کمیسیون است که کارگروه آن را تشکیل شده است.

وی همچنین افزود تا هفته اینده اصلاح انتخابات شهر ها و روستاها پایان میابد و پس از ان بلافاصله ب بررسی و اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری میپردازیم

ب این دلیل که این 2 انتخابات(ریاست جمهوری و شوراها) ب صورت همزمان اجرا میشود لازم است طی مدت یک ماه اصلاحات انجام شده و قوانین جدید ب کمیسیون بروند

در ادامه نیز برای جزئیات افزودند:در این طرح تأیید صلاحیت از نمایندگان گرفته شده و این وظیفه به عهده کمیسیون ملی انتخابات گذاشته شده است از طرفی آزمونی درباره قوانین اولیه از کاندیداها اخذ می شود که قبولی در این آزمون یکی از شروط تأیید صلاحیت آنها است و همچنین بر اساس طرح مذکور قرار شده نظارت مستمری بر عملکرد اعضای شوراهای شهر و روستا در زمان 4 سال خدمتشان وجود داشته باشد.

 

نظر شما!!