هرچه جهان به سمت صنعتی شدن پیش میرود;گازهای گلخانه ای افزایش میبابند و درنتیجه گرم شدن زمین را به همراه دارد

با وجود تمام تدابیری که سازمان جهانی بهداشت اندیشیده است همچنان دمای زمین روند صعودی خود را طی میکند

پیش تر سازمان هواشناسی جهانی اعلام کرده بود متوسط دمای هوا طی 5 سال آینده یک و نیم درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد و خبر از افزایش سریعتر دمای زمین می‌دهد.

طبق مطالعاتی که سازمان هواشناسی جهانی انجام داده است دمای هوا از سال 2020 تا 2024 هر سال حداقل یک درجه سانتیگراد افزایش پیدا خواهد کرد

همچنین با احتمال نزدیک به 20 درصد پیش بینی میشود متوسط دمای هوای جهان در سال 1 و نیم درجه افزایش پیدا خواهد کرد و این افزایش دماها نسبت به دوران پیش از صنعتی شدن زمین برآورد می شوند.

اما پیامد های افزایش دما بر جهان یکسان نخواهد بود و تبعات متفاوتی هم در جهان خواهد داشت.

با تمام شواهد موجود میتوان اشاره کرد که با بالا آمدن آب دریاها;بر میزان طوفان های اروپای غربی اضافه خواهد شد.

 

نظر شما!!