شبکه BBC تحقیقاتی درباره کالا های نژاد پرستانه انجام داد که درپی ان سایت های گوگل و امازون و ویش کالاهایی ازین قبیل را از فروشگاه های خود حذف کردند

طی تحقیقاتی که شبکه BBC در برنامه تلویزیونی خود برای شناسایی نمونه های بیشماری از کالاهایی ک نژادپرستانه هستند انجام داد فروشگاه های اینترنتی گوگل و امازون و ویش تمامی این محصولات را از فروشگاه های خود حذف کردند

این فروشگاه های آنلاین علاوه براینکه پرچم و لباس های گروه های نئونازی و کوکلاس کلاین را برای فروش در سایت خود قرار میدادند،کالاهای مشابه انها را نیز به کاربران پیشنهاد می کردند.

شرکت های نام برده اعلام کردند که اینگونه محصولات نژاد پرستانه را شناسایی و از فروشگاه های خود حذف کرده اند اما انها صحبتی از فروش دوباره این محصولات نزده اند

با وجود قوانینی که برای جلوگیری از فروش چنین محصولاتی وضع شده است مشخص است که باز هم بعضی کالاها راه خود را به فروشگاه ها باز خواهند کرد

 

نظر شما!!